Naturlig Visdom

 

- det å slentre er like viktig

Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsmetode av norsk opprinnelse. Alle som er utdannet psykomotoriske fysioterapeuter har først sin fysioterapi utdanning, og utdanner seg siden, over 3 år på deltid, til psykomotorisk fysioterapeut.

 

I 1946 holdt fysioterapeut Aadel Bühlow-Hansen et foredrag i Nevrologisk forening om sammenheng mellom muskelspenninger, pust og følelser. I salen satt psykiater Trygve Braatøy.

Dagen etter startet samarbeidet mellom de to som har vært av grunnleggende betydning for utviklingen av norsk psykomotorisk fysioterapi.

 

 

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

 

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

 

Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener.

 

Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.

 

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

 

Denne teksten er tatt fra brosjyren om psykomotorisk fysioterapi. For å se hele informasjonsbrosjyren, klikk deg inn her:

 

 

http://www.fysio.no/content/download/55502/638559/file/01korr_Psykomotorisk%20Fysioterapi_mai2013.pdf