Naturlig Visdom

 

Stine Simonsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdanning

 

 

2014

Somatic Experiencing (sjokk-traume)

Oslo og Sverige

 

2005

Psykomotorisk Fysioterapeut, Oslo

 

2000

Fysioterapeut, Nederland

 

Medlem av fagforbund:

Norsk Fysioterapiforbund

Somatic Experiencing Norge

 

 

 

Naturen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er natur.

Vi er vekst og bevegelse.

 

Naturen er en

kilde til energi,

til gjenkjenning av våre indre kvaliteter

til lære, til visdom,

til forfining av respekten for oss selv, andre og for allt liv,

til inspirasjon og nye perspektiver i livet,

og en inngangsport til samhørigheten

med livet.